Responsive image
ประกาศประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการ Flagship

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Flagship 2563 รอบที่ 2 อแผนงานสำคัญ การยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้โปรแกรม ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ (P5) โทรศัพท์ 02-470-7961-63 อีเมล : pmu.b@nxpo.or.th https://www.nxpo.or.th/B/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-flagship-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-63/

ไฟล์ข่าว : -
Admin   10 กรกฏาคม 2563