Responsive image
ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2564

มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูนปถัมภ์ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2564 ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ไฟล์ข่าว : News_20210531_4862.pdf
Admin   31 พฤษภาคม 2564