Responsive image
เปิดรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ สป.อว.

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สป.อว. ประจำปีงบประมาณ 2565สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2564

ไฟล์ข่าว : News_20210601_6797.pdf
Admin   1 มิถุนายน 2564