Responsive image
KM เรื่องเล่าการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการการบริการเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

การเริ่มต้นทำวิจัยร่วมกับคณาจารย์จากหลากหลายหลักสูตร เน้นการบูรณาการร่วมกัน โดยมีหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ เป็นพี่เลี้ยง งานวิจัยเรื่องนี้คณะผู้วิจัยได้มีโอกาสลงพื้นที่เพื่อศึกษาศักยภาพของการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม และได้รับความร่วมมือ ความอนุเคราะห์ด้วยดีจากทีมองค์การบริหารงานส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม แกนนำชุมชนบ้านน้ำไคร้ หัวหน้าป่าไม้ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา ทีมวนอุทยานน้ำตกแม่เฉย อ่านเพิ่มได้ที่ลิงค์แนบ

[km ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ]

ไฟล์แนบ : NewsKM_20200716_2827.docx
Admin   13 สิงหาคม 2562